Altijd kwaliteit

Altijd Lente Kinderopvang staat voor Kwalitatieve Kinderopvang.
Kwaliteit waarborgen wij door een aantal zaken in acht te nemen.

Meer dan voldoende, licht opgezette, huiselijk ingerichte ruimtes.
Veel persoonlijke aandacht door een kleine organisatie te zijn met maar 3 locaties met ieder 1 of 2 groepen en 1 leidinggevende.
Veel persoonlijk contact door een open maar professionele houding van de pedagogisch medewerksters en geen gebruik van uitzendbureau’s.
De pedagogisch medewerksters zijn allemaal gediplomeerd met een EHBO/BHV en SPW3-diploma of hoger en zo hebben we ook medewerkers met een afgeronde HBO-opleiding.
Per dag zijn er één of twee pedagogisch medewerksters (eventueel in opleiding) boventallig (extra) op de groep aanwezig om extra leuke dingen te doen zoals bijvoorbeeld naar het bos of het park met de bolderkar, naar de kinderboerderij of Joepie! of extra leuke knutselactiviteiten binnen het kinderdagverblijf.
 Als extraatje bieden wij (als dat lukt) de kinderen om de week yoga, muziek, dans- en zwemles aan. Deze lessen worden gegeven door Aldi Kablau-King > Chiki Kunstzinnig Dynamisch Kindercoach, dans door Susanne Driedijk van De Stilte , muziek door Annet Kleinjan en zwemmen met de oudste kindjes bij Pellikaan.
 Je
 mag ziekte- of vakantiedagen altijd inzetten op een ander ogenblik, wij ‘gooien’ geen dagen weg
Eigenaresse en Pedagoge Daphne van Leerzem, Beleidsmedewerker Nikki Paluch, Pedagogisch Coach Janinka van der Tas, Algemeen Leidinggevende Denise Konings en Kindercoach Jaimy van Boxel zijn degene die de groepen en de individuele pedagogisch medewerksters, ouders en kinderen de ondersteuning en begeleiding bieden die ze nodig hebben.
 
Een pedagogisch beleid (in te lezen op aanvraag) waarin wij ons houden aan de volgende subdoelen:een gevoel van (emotionele) veiligheid geven, in de gelegenheid stellen om hun persoonlijke competenties, talenten te ontwikkelen, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties, de kans geven om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving eigen te maken; socialisatie.
Wij observeren de kinderen continue aan de hand van een kindvolgsysteem en houden jaarlijks (zonodig vaker) oudergesprekken. Tevens doen wij jaarlijks een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
Hiernaast controleert Brandweer en Gemeente ons op tal van zaken zoals bijvoorbeeld hygiëne, ziektebeleid en pedagogisch handelen
 
Voor de GGD inspectierapporten, klik hier
 Wij zijn lid van Boink voor ouders en oudercommissies
Wij zijn lid van De Geschillencommissie voor als u binnen de organisatie niet gehoord wordt
 Wij zijn lid van Abvakabo-FNV voor werknemers