Altijd leuk

Altijd Lente Kinderopvang staat voor Leuke Kinderopvang.

Altijd Lente kinderopvang biedt ouders/verzorgers de vrijheid om allebei aan het arbeidsproces of een studie deel te nemen terwijl jullie kind(jes) op een professionele én leuke wijze worden opgevangen. Goede kinderopvang is een positieve aanvulling op de opvoedingssituatie van het gezin. Altijd Lente bestaat uit twee (of één) verticale groepen van 16 kinderen en 3 pedagogisch medewerksters + extra een of twee pedagogisch medewerksters in opleiding per dag zodat jullie kindjes spelenderwijs leren omgaan met andere kindjes van verschillende leeftijden.

Kinderen zijn uniek met eigen talenten, interesses en bijzonderheden. Wij vinden het van groot belang dat kinderen een veilige, vertrouwde, uitnodigende, zorgzame omgeving en structuur aangeboden krijgen waarin zij hun (latente) talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden en dat zij gestimuleerd worden om eigen keuzes te maken.
Dit doen wij door de voeding, de ruimte, het speelgoed en de uitdagingen aan te passen op de belevingswereld van jullie kindjes.