Oppas is geen alternatief voor professionele kinderopvang

Oppas is geen alternatief voor professionele kinderopvang

Kinderopvang Humanitas vraagt aandacht voor de professionele kinderopvang en benadrukt dat een oppas geen alternatief is voor professionele opvang. ‘Een oppas kan onmogelijk voldoen aan de strenge eisen die de wetgeving stelt aan bijvoorbeeld de veiligheid. ‘ aldus Anja Hol, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas.

Kinderopvang is een vak
Nu de kinderopvang duurder wordt, zoeken steeds meer ouders alternatieven. RTL publiceerde onlangs een lijst met goedkopere alternatieven voor kinderopvang zoals oppas door grootouders, een nanny of door de buren. Kinderopvang Humanitas geeft aan dat er groot verschil zit tussen professionele kinderopvang en informele oppas. ‘Kinderopvang is een vak! Naast het feit dat onze pedagogisch medewerkers ruimschoots voldoen aan de opleidingseisen, jaarlijks bijgeschoold worden en allemaal een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben, voldoen ook onze kindercentra aan alle veiligheidseisen.’

Verkeerde bezuiniging
De grote landelijke kinderopvangorganisatie met 94 kinderdagverblijven, 165 bso’s en 42 peuterspeelzalen door heel Nederland, hoopt dat de regering zal inzien dat bezuinigen op de kinderopvang een verkeerde bezuiniging is en een korte termijn visie. ‘Goede kinderopvang is een investering in het kind. Kinderen die van de kinderopvang komen hebben een voorsprong op school, zowel wat betreft sociale vaardigheden, hun woordenschat, maar ook hebben zij door een veelzijdig activiteitenaanbod zich motorisch, emotioneel en creatief optimaal kunnen ontwikkelen. Een kind heeft daar recht op!’

bron www.kinderopvangtotaal.nl 05-06-2012


Kinderen in de kinderopvang zijn slimmer

Kinderen in de kinderopvang zijn slimmer

Jonge kinderen die naar de kinderopvang gaan zijn slimmer, socialer en hebben meer zelfvertrouwen dan hun thuisblijvende leeftijdsgenoten. Dit concludeert ontwikkelingspsycholoog Elly Singer van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Complexer gedrag
Het samenspel met leeftijdsgenootjes zorgt ervoor dat kinderen complexer gedrag vertonen. Elly Singer vertelt: ‘Ze kijken wat een ander doet en imiteren dat, maar dagen elkaar ook uit. Zo leren kinderen nieuwe vaardigheden. Ze bouwen bijvoorbeeld complexere torens en spelen meer rollenspellen.’

Voorsprong
Volgens Singer worden kinderen die veel met vriendjes spelen motorisch vaardiger, socialer en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Door ’te doen alsof’ leren kinderen bovendien na te denken over sociale situaties. ‘Vaardigheden die een brede basis geven die ze nodig hebben voor een goede ontwikkeling’, zegt Singer. ‘Dat geeft ze een voorsprong.’

Bron: Spitsnieuws.nl 24-03-2011


Kinderopvang of peuterspeelzaal?

Kinderopvang of peuterspeelzaal?

Wij krijgen wel eens de vraag of de kinderen op een peuterspeelzaal meer uitgedaagd worden of dat een peuterspeelzaal meer voorbereidend op school is. De peuterspeelzaal is er voor 1 tot 4 dagdelen per week, en heeft minder het doel om in een groep de kinderen op te voeden en meer tot doel kinderen met elkaar te laten spelen. Inhoudelijk zijn peuterspeelzaal en kinderopvang onder de wet kinderopvang zo naar elkaar toegegroeid dat daar geen verschil meer inzit. Dit is ook wat de overheid beoogd met de harmonisatie kinderopvang/ peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal en kinderopvang zijn beide een ideale plek voor kinderen om andere kinderen te ontmoeten. Er is bij beide veel verschillend speelgoed om mee te spelen en de ruimte is verdeeld in speelhoeken. De kinderen maken samen plezier en leren spelenderwijs. Ook zal er bij beide aandacht besteed worden aan Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE- programma). Het verschil tussen peuterspeelzaal en kinderopvang is dat bij een PSZ er 18 kinderen in een groep zitten met 2 medewerksters (waarvan maar 1 met een diploma) en op een KDV 16 kinderen met 3 gediplomeerde leidsters (bij ons vaak 4). Het verschil zit hem ook in de financiering en in het aantal opvanguren. Een PSZ is vaak goedkoper omdat het maar 3 uren opening hanteert. Wij zijn 11 uur per dag open. Tevens kan bij ons de kinderopvangtoeslag worden aangevraagd, waardoor de ouderbijdrage aanzienlijk minder wordt en de groepsruimte voldoet aan strenge eisen Wet Kinderopvang. Dit is niet het geval bij een peuterspeelzaal. In onze beleving is een peuterspeelzaal van minder strenge kwaliteit en meer voor ouders die geen kinderopvang nodig hebben maar hun kind wel structureel willen laten spelen met andere kindjes.

Bron; Daphne van Leerzem, juni 2013