Spring naar content

De voordelen van verticaal!

Altijd Lente bestaat uit 5 verticale groepen. Dat wil zeggen; alle leeftijden van 0 tot 4 gezellig met elkaar. Daar hebben we heel bewust voor gekozen. Op een verticale groep verblijven kindjes 4 jaar lang in dezelfde groep, met veelal dezelfde kindjes en dezelfde pedagogisch medewerkers. Dit geeft hen vertrouwen, veiligheid en herkenning! De continuïteit van een verticale groep draagt bij aan de opbouw van een veilige hechtheidsrelatie en deze is weer van invloed op de ontwikkeling en het welzijn van een kind.

 

Vertikale groepen

Wij hebben gekozen voor verticale groepen van maximaal 16 kinderen en met daarbij 3 medewerkers. Nu zal je vast denken: wow, 16 kindjes! Dat klinkt als een uit de hand gelopen kinderfeestje! Een feestje is het absoluut. Echter niet uit de hand gelopen, maar een heel bewuste keuze. Onze medewerkers maken er samen met de kindjes iedere dag weer een feestje van!

Altijd Lente onderscheidt zich in het leidster-kindratio door, waar mogelijk, dagelijks een extra medewerker per locatie in te zetten. Deze medewerker is dan boventallig aanwezig en dit heeft positieve invloed op de kwaliteit van onze opvang. Met deze ‘extra handjes’ kunnen er daardoor vaker gezellige uitstapjes gemaakt worden, is er meer individuele aandacht voor de kindjes en geeft het onze medewerkers meer ruimte en minder werkdruk.

Rijke groep

Door de extra medewerker op de groep is er meer persoonlijke aandacht. Nog meer handjes en in geval van nood of ziekte altijd een bekende inval op de groep. De voordelen zijn het dubbel en dwars waard. Op een verticale groep leren kinderen erg veel van elkaar, het is een hele rijke groep. De oudste kinderen leren zorgen voor de kleintjes en de kleintjes trekken zich op aan de grote kinderen.

Daarnaast kunnen broertjes en zusjes bij elkaar en hoeven kinderen niet over te stappen van de babygroep naar de peutergroep, ze blijven 4 jaar in dezelfde groep tot ze naar school gaan. Door de verschillende leeftijden hebben kinderen verschillende ritmes, zijn nooit alle 16 kinderen tegelijk wakker en kun je de aandacht goed verdelen. Je kunt het eigenlijk zien als een heel groot gezellig gezin!